O Firmie - Ejsmond-Polska

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O Firmie

Witamy serdecznie na naszej stronie

Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą Firmę, którą założyliśmy w 1996 roku. Zajmujemy się dostawami maszyn i urządzeń używanych, nowych oraz wyposażeniem do nich. Maszyny używane oferujemy bezpośrednio po produkcji, także  wyremontowane przez producentów (po naprawie głównej) i z gwarancją od producenta. Specjalizujemy się w dostawach maszyn dla przemysłu maszynowego, oraz przetwórstwa żywności. Dostawy realizujemy przez firmy spedycyjne. Oferujemy odpłatnie pełną usługę z dostawą, podłączeniem, uruchomieniem maszyn (krótkie szkolenie obsługi) poprzez polskich  specjalistów i po polskich stawkach.    
Każdy ma świadomość, że nowe maszyny są drogie, długo się amortyzują, czyli są czynnikiem mocno obciążającym budżet każdej Firmy. Wiemy też, że każda nowa maszyna, każdy nowy wyrób w każdej dziedzinie wytwarzany jest na maszynach używanych no i zakup nowej maszyny musi być przekalkulowany pod kątem opłacalności zakupu. Oferowane maszyny pochodzą głównie z obszaru Niemiec zachodnich, gdzie nakłady inwestycyjne Firm są duże - co oznacza, że maszyny są generalnie wymieniane nie z uwagi na zużycie techniczne..., ale na modernizację i automatyzację produkcji. Także zwiększanie zdolności produkcyjnych. Znaczna część maszyn i kompletnych linii pochodzi z firm upadłych i w dużej części są to maszyny  młode, w idealnym stanie technicznym. Oferowane są  
po korzystnych cenach i  stanowią bardzo poważną alternatywę do maszyn nowych.

O ile nie znajdziecie Państwo szukanej maszyny na naszej stronie prosimy o zapytanie,  gdyż nie wszystkie maszyny są wpisane na listę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i czekamy na Państwa pytania.


Umowa i informacje dotyczące prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem. Ta zasada dotyczy wszystkich oferowanych przez nas usług. Będziemy zatem starannie swoje dane i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych (w szczególności ochrony danych podstawowych regulacji Unii Europejskiej [DSGVO] i Federalnej ustawy o ochronie danych) procesu i użytkowania. Bez Twojej zgody nie udostępnimy Twoich danych stronom trzecim.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to:

Andrzej Ejsmond
Brunnenstrasse 67
75305 Neuenbürg

Więcej informacji o zagrożeniach i możliwościach ochrony można znaleźć na przykład pod adresem "http://www.datenschutz.de".

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy i wsparcia kontraktowego lub w celu przetworzenia Twoich wniosków. Przetwarzanie to opiera się na przepisach art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) DSGVO. Przetwarzamy dane w celu ochrony własnych uzasadnionych interesów tylko w celu obrony przed roszczeniami o odszkodowanie. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby. Obejmują one w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i numer telefonu. Jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail, używamy Twojego adresu e-mail tylko do korespondencji z Tobą; Oczywiście nie ujawnia się stronom trzecim.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w systemie Microsoft Office. Wybierając nasze systemy oprogramowania, zawsze zwracamy uwagę na najnowszy stan techniki oraz fakt, że same systemy działają również zgodnie z ochroną danych.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane do czasu cofnięcia zgody wymienionej poniżej, ale przynajmniej do końca odpowiedniego obowiązku prawnego przechowywania.

Jeśli chcesz uzyskać dalsze wsparcie od naszej firmy prawniczej, musisz wyrazić zgodę (art. 6 (1) (a) GDPR) na dalsze przetwarzanie twoich danych.

Niniejszym zgadzasz się z tym

mamy Twoje dane do rozszerzonej obsługi klienta, z. może użyć jako do wysyłania informacji o klientach, informacje o innych usługach i zaproszeń na spotkania informacyjne, będziemy mogli mówić do celów opisanych powyżej, w formie pisemnej, telefonicznie lub przez e-mail i możemy komunikować się ze sobą za pomocą niezaszyfrowanych e-maili.
Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili możesz info@ejsmond.de na adres e-mail, telefonicznie na 07082 9388190 lub w drodze pisemnego powiadomienia anBrunnenstraße 67, 75305 Neuenburg.
można bezpłatnie uzyskać informacje o przechowywanych danych osobowych
w przypadku błędnych danych przysługuje prawo do sprostowania w dowolnym czasie
może zażądać usunięcia lub zablokowania Twoich danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami ustawowymi lub ochroną naszych uzasadnionych interesów
mamy prawo do przesyłania przechowywanych przez nas danych.


W każdej chwili masz również prawo odwołać zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych bez podania przyczyny na podstawie powyższych informacji kontaktowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody na odwołanie.


Masz również prawo w dowolnym momencie skontaktować się z odpowiednim organem regulacyjnym
(np. Land Commissioner ds. ochrony danych i wolności informacji Baden-Württemberg), aby skarżyć się na ewentualne naruszenia ochrony danych.


zrzeczenie się


Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość naszej witryny była aktualna, kompletna i poprawna. Gwarancja na terminowość, dokładność i kompletność informacji nie może zostać zaakceptowana. Równie wykluczone jest gwarancja stałego, nieprzerwanego dostępu do treści. Mimo starannego contentu Konatrolle nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść powiązanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy. Ta zawartość nie może być kontrolowana w sposób ciągły przez nas. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych dostawców zewnętrznych. Klikając na linki zewnętrzne opuszczasz naszą ofertę i obszar odpowiedzialności naszej strony.

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron w Internecie.
Niniejszym oświadczamy wyraźnie, że na łączach nie było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. Nie mamy wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo powiązanych stron.

Dlatego dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich powiązanych / powiązanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku i zawierają treści nielegalne, niepoprawne lub niekompletne.
Ta deklaracja dotyczy wszystkich linków na naszych stronach do stron zewnętrznych i wszystkich treści tych stron, do których prowadzą te linki.


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony, którą udostępniamy.
Nie dotyczy witryn stron trzecich, do których odwołujemy się za pomocą linku. Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawowymi przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. Żadne dane osobowe nie zostaną zebrane, o ile nie zostaną dobrowolnie przekazane do korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej, tak jak ma to miejsce w szczególności w formularzu kontaktowym. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim bez naszej wyraźnej zgody. Masz prawo w każdej chwili uzyskać wgląd w dane przechowywane na twój temat lub je usunąć. Jeśli chcesz przeglądać, poprawiać lub usuwać dane podane przez Ciebie na tej stronie, skontaktuj się z nami poprzez adres podany w odciskach.


standardy

Ta strona internetowa jest zgodna z aktualnym standardem sieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWOOd dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest MTM TOMASZ GLAJCAR który prowadzi działalność gospodarczą pod numerem NIP 548-236-20-22, z siedzibę w DZIĘGIELOWIE, ulica Spacerowa 48, Kod 43-445, strona: www.mtm-maszyny.pl, adres elektroniczny: biuro@mtm-maszyny.pl.. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dzięgielów, ul. spacerowa 48, kod 43-445 lub email: biuro@mtm-maszyny.pl

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i technologii  które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom naszej firmy  informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość). Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy MTM Tomasz Glajcar

  • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod biuro@mtm-maszyny.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Dzięgielów, ul. Spacerowa 48, kod 43-445 Informujemy również, że:

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przekazane Incom Group SA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.Pozdrawiam serdecznie,
Administrator danych osobowych
Tomasz Glajcar
T: 609681574
E: biuro@mtm-maszyny.plBiuro:   
EJSMOND     Export von gebr. Maschinen     Export & Import

   Brunnenstraße  67
   75305  Neuenbürg
   Germany


Nr. celny   5112036             
Europejski Nr. podatkowy: DE181401991

   Tel.: +49 (0)7082 9388190

E-Mail:      info@ejsmond.de
www.ejsmond.de


Magazyn:  

EJSMOND     Export von gebr. Maschinen     Export & Import
Umgehungsstraße 27                  
75417 Mühlacker/Enzberg

A 8   Wjazd  Pforzheim - Ost na drogę  B 10 w kierunku  Mühlacker 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego